Tall ship Pogoria - tajemnice wachty świtowej :) rejs 10-18.11.12

the mystery of the night watch on tallship