"Vademecum żeglarstwa morskiego" Jerzy Dziewulski Marek Berkowski Zbigniew Dąbrowski Jerzy W Dziewulski


Gdy robiem 3 tygodniowy kurs sternika morskiego w Jastarni w tamtym wieku, ta książka już była legendą i mało kto miał do niej dostęp, a jeśli już miał, to chłonął z niej wiedzę, jak wodę ze studni na pustyni. Same nazwiska autorów już świadczą o jej wysokim poziomi. W/ w autorów znałem także z innych znakomitych pozycji książkowych, a Kpt. Zbigniew Dąbrowski
był nawet moim egzaminatorem. Ksiażka ta towarzyszy mi do dzisiaj w swoim kolejnym wydaniu. Jest to jedyny w Polsce podręcznik zawierający wszystkie wiadomości niezbędne do żeglowania po morzu. Zalecany przez Główną Komisję Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego podczas szkolenia na wszystkie patenty morskie. Może również stanowić doskonałą lekturę dla tych wszystkich, którzy chcą porównać własne doświadczenia żeglarskie z praktycznymi radami autorów. Książka powinna znaleźć się w posiadaniu każdego żeglującego lub mającego zamiar żeglować po szerokich wodach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz